Tổng Tài Thầm Thương Trộm Nhớ Cô Nhân Viên, Liền Nhân Cơ Hội Đi Xem Mắt Hốt Luôn Cô Làm Vợ

Tổng Tài Thầm Thương Trộm Nhớ Cô Nhân Viên, Liền Nhân Cơ Hội Đi Xem Mắt Hốt Luôn Cô Làm Vợ

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Tổng Tài Thầm Thương Trộm Nhớ Cô Nhân Viên, Liền Nhân Cơ Hội Đi Xem Mắt Hốt Luôn Cô Làm Vợ Đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới hay nào tại đây : Link:    / @maudonreview   Xem nhiều phim hay tại đây :    • Video   -------------------------------------- Toàn bộ nội dung tác phẩm đã được dựng lại và tái sử dụng theo nguyên tắc Phối Lại. Được quy định tại điều 107 luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ. Điều 26 luật bản quyền Việt Nam cho phép sử dụng tác phẩm gốc nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đưa tin,đánh giá,... mà không gây thiệt hại ảnh hưởng tới doanh thu của tác phẩm gốc. Việc tranh chấp bản quyền cần được chứng minh thiệt hại đối với tác phẩm gốc để đảm bảo sự công bằng cho các nhà sáng tạo. The entire content of the work has been reconstructed and reused according to the principle of Remix. It is regulated in section 107 of the US intellectual property law. Article 26 of Vietnam's copyright law allows the use of original works for the purposes of teaching, scientific research, reporting, evaluation, ... without causing damage to the revenue of the original work. Copyright disputes need to be proven damaging to the original work to ensure fairness for the creators. ● All Music , Pictures, Videos and Sounds That Appear In This Video Are Owned By Their Respective Owners ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ● Copyright Disclaimer, Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'fair use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. ➤ Bản Quyền Thuộc Về Mẫu Đơn Review và Đối Tác Mọi liên hệ tại đây: [email protected] #phimtinhcamtrungquoc #ngontinhtrungquoc #ngontinhhay2023 #phimngantiktok #ngontinh2023 #phimngandouyin #phimngantongtai #tongtai

Bình luận