Interviewer sẽ hỏi điều mà có thể trong trường không dạy !

By Dao Vo
Interviewer sẽ hỏi điều mà có thể trong trường không dạy !

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Interviewer sẽ hỏi điều mà có thể trong trường không dạy ! #interview #softwareengineer #internship Sinh viên sẽ bị đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc trong một dự án cụ thể ... Những kiến thức trong nhà trường có thể không ưu tiên học, nhưng trong công việc thì rất cần thiết! Kỹ năng mà sinh viên công nghệ thông tin cần chuẩn bị để đảm bảo kiếm việc dễ dàng !

Bình luận